Obszar Strefy Lubartów obejmuje tereny przygotowane pod inwestycje oraz tereny, na których przedsiębiorcy już działają.