Wschodnia cześć Polski to dziś najszybciej rozwijający się rynek zbytu. Szybko poprawiająca się infrastruktura drogowa sprawia, że wiele firm znajduje tutaj odbiorców na swoje usługi i produkty. Dodatkowo przedsiębiorca może korzystać z rynków krajów sąsiednich takich jak Białoruś i Ukraina. 

Począwszy od branży poligraficznej, spożywczej, stolarki okiennej, a na rozwiązaniach IT kończąc, wiele firm z naszej strefy prężnie działa na wielu rynkach Europy Zachodniej, rynkach wschodnich, w obu Amerykach, a nawet w Chinach. Produkty naszych lokalnych firm są dostępne na wielu kontynentach. 

 world map