Podstrefa Lubartów powstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej strefy ekonomicznej. Akt ten rozszerza obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec o nowe lokalizacje, w tym o tereny inwestycyjne położone w Lubartowie przy ul. Gazowej. Tereny te zostały przygotowane do inwestowania w projekcie „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” współfinansowanym ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Działania te wyróżniono w konkursie Grunt na Medal 2010 organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Podstrefa Lubartów w SSE Euro - Park Mielec obejmowała pierwotnie obszar blisko 20 ha gruntów inwestycyjnych.

W 2017 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca doszło do rozszerzenia granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC. Do strefy zostały włączone również kolejne tereny inwestycyjne stanowiące własność Miasta Lubartów, w efekcie czego Podstrefa Lubartów została powiększona o dwa tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 4,39 ha.

Od 2018 roku obszar całej Polski został objęty jedną strefą inwestycji co znacząco zwiększyło potencjał inwestycyjny Lubartowa o wszystkie tereny przemysłowe na terenie miasta i w jego najbliższym sąsiedztwie. 

Zapraszamy do Biura Obsługi Inwestora, które mieści się w Urzędzie Miasta Lubartów, pok. nr 4, w celu wypełnienia deklaracji wstępnej, lub skontaktowania się telefoniczne pod numerem tel./fax +48 81 85-44-603