Park im. Książąt Sanguszków   Wiata nad Wieprzem    Klub Senior+   Kino Lewart   Siłownie plenerowe   Biblioteki

Czas wolny to w dzisiejszych czasach bezcenne dobro. W wolnych chwilach Lubartów zaprasza do aktywnego spędzania czasu. Wśród oferty znajdują się spacery, rekreacja poprzez sport, kino, jaki i liczne kluby zrzeszające różne grupy wiekowe. 

Park im. Książąt Sanguszków

Park po rewitalizacji jest miejscem, gdzie lubartowianie chętnie spędzają swój wolny czas. Roślinność oraz architektura w parku zachwyca, a w parkowym stawie można łowić ryby. To miejsce spotkań i odpoczynku rodzin z dziećmi, młodzieży i seniorów.

park lubartow

park lubartow1

park lubartow2

 

Wiata nad Wieprzem

Projekt ten odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy nie mają możliwości zorganizowania na terenie miasta np.: swobodnego grilla z przyjaciółmi. Wiata jest także zapleczem pod organizowane nad Wieprzem koncerty i wydarzenia kulturalne. Służy wszystkim mieszkańcom miasta, a także turystom, którzy pływając po rzece Wieprz mogą tu odpocząć. 

wiata nad wieprzem
fot: Radosław Czarnecki


Klub Senior+

Wzrost liczby seniorów wymaga podejmowania działań mających na celu wprowadzanie ułatwień dla ich funkcjonowania w społeczeństwie, a także stworzenie nowej oferty edukacyjno-szkoleniowej ukierunkowanej na tę grupę docelową.
W związku z tym, w Lubartowskim Ośrodku Kultury powstał Klub „Senior+”.

seniorzy lok

Projekt kierowany do osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują teren Miasta Lubartów.

Głównymi zadaniami Klubu „Senior+” jest integracja, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, edukacja oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia. Więcej informacji >>>>

 

KINO LEWART

Kino Lewart jest nieodłącznym elementem historii miasta. Skupiało wokół siebie bardzo dużą rzeszę mieszkańców będąc centrum rozrywki. Najwięcej mieszkańców gromadziło się w kinie w latach 60/70 tych ubiegłego stulecia. Wtedy to na ekrany kin wchodziły westerny.

kino lewart

Od 12 lipca 1995 roku kino funkcjonuje  jako jedna z form działalności Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Posiada salę widowiskową na 196 miejsc. Kino zaopatrzone jest w nagłośnienie Dolby Stereo SR. Od lutego 2009 roku sala posiada powiększoną scenę z oświetleniem i nagłośnieniem scenicznym pełniąc funkcję widowiskową wykorzystywaną przez Lubartowski Ośrodek Kultury. 

Od 29.05.2021 roku w kinie znajduje się muzeum w którym możemy podziwiać stare projektory, zdjęcia, plakaty, bilety, zaproszenia i wspomnienia byłych pracowników. Perełką wśród eksponatów jest wyprodukowany przez Łódzkie Zakłady Kinotechniczne 60-letni projektor AP-5, służący do projekcji na taśmie 35 mm.