Oferowane przez Miasto Lubartów tereny inwestycyjne należą do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Euro - Park Mielec - Podstrefa Lubartów.

1. Ulgi podatkowe.
1.1 Zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji. Więcej >>>
1.2 Zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres pełnych 2 lat dla nowych inwestycji produkcyjnych na terenie miasta.

Uchwała NR XXIV/185/2020
Uchwała NR LII/283/14