Obszar Strefy Lubartów obejmuje tereny przygotowane pod inwestycje oraz tereny, na których przedsiębiorcy już działają.

Trzonem strefy i jednocześnie najbardziej atrakcyjną ofertę inwestycyjną stanowią obszary położone przy ul. Gazowej w Lubartowie.


Lokalizacja najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych Strefy Lubartów - tereny należące do SSE Euro - Park Mielec Podstrefa Lubartów

 

 
Położenie Lubartowa i powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim