Obszar Strefy Lubartów obejmuje tereny przygotowane pod inwestycje oraz tereny, na których przedsiębiorcy już działają.

Oferowane przez Miasto Lubartów tereny inwestycyjne należą do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Euro - Park Mielec - Podstrefa Lubartów.